Onze projecten

Hier maken wij ruimte

Amoveertechniek

Verzorgingshuis Enschede

Na gunning van de opdracht en overleg met opdrachtgever WAM&VanDuren heeft Intermilieu uitgebreid plan van aanpak opgesteld. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in een bewoond verzorgingshuis. Voor deze uitdagende renovatiesloop moest het overlast tot een minimum…

Lees verder »

Transformator Tytsjerk

De gloednieuwe transformator van 250 ton was tijdens transport in een Fries weiland terechtgekomen en intern beschadigd. Aangezien de zachte veenbodem geen hijskraan toeliet, heeft Intermilieu samen met het zusterbedrijf Interbaro de transformator op locatie ontmanteld en 97 procent van de materialen teruggewonnen als primaire grondstof.

Lees verder »

Middenspanning Born

Intermilieu B.V. heeft in Born op het middenspanningsstation een totaalklus uitgevoerd. Op dit terrein staat een middenspanningsinstallatie met gebouw dat door de energietransitie vervangen moest worden.
We zijn begonnen…

Lees verder »

Condensatorbank Diemen 380KV

Intermilieu B.V. heeft op het 380KV station in Diemen een condensatorbank verwijderd. Een uniek en deskundig project, aangezien bijna alle componenten gevuld waren met olie. Zorgvuldig werken is hierbij een must. Alle componenten zijn middels…

Lees verder »

Ledvloer Stroe

Op het defensie terrein van Stroe heeft de controle afdeling een nieuwe ledvloer nodig. Deze vloer wordt gebruikt om tenten te inspecteren op gaten en defecten. Om het werk ergonomisch uit te kunnen voeren moest de ledvloer verdiept aangelegd worden. Intermilieu heeft de…

Lees verder »

Hoogspanning Diemen 150KV

Intermilieu B.V. is veelvuldig actief op hoogspanningsterreinen. Zo ook op het 150kv station in Diemen. Wij hebben hier ondersteuning geboden bij het slopen, afvoeren en recyclen van diverse hoogspanningscomponenten…

Lees verder »

Milieutechniek

Chroom-6 sanering Assen

In opdracht van een Netbeheerder heeft Intermilieu B.V. succesvol het saneren en amoveren van diverse componenten op een transformatorstation in Assen opgeleverd.
De componenten waren geconserveerd met een chroom-6 houdende coating. Tevens hebben wij na de…

Lees verder »

Ketelhuis Almere

Bij een ketelhuis in Almere heeft Intermilieu B.V. een gecombineerd project uitgevoerd. De afdelingen milieutechniek en amoveertechniek hebben samen aan dit project gewerkt. Eerst moesten de pakkingen van de huidige Cv-ketels en diverse leidingen worden verwijderd voordat de…

Lees verder »

Batteryspray sanering Utrecht

In opdracht van een dienstverlenende organisatie op gebied van vastgoedmanagement heeft Intermilieu B.V. de saneringswerkzaamheden uitgevoerd van een 50-tal asbesthoudende flenspakkingen in een tweetal bedrijfspanden te Utrecht….

Lees verder »

Middenspanningsinstallatie Born

In opdracht van een Netbeheerder heeft Intermilieu B.V. succesvol het saneren en amoveren van een middenspanningsinstallatie opgeleverd.
In de installatie was asbesthoudend koord verwerkt tussen de stalen deksels. Tevens hebben wij na de saneringswerkzaamheden…

Lees verder »

De Hooge Riet Ermelo

Voor de realisatie van de nieuwe toekomst van De Hooge Riet in Ermelo heeft Intermilieu B.V. de asbestsaneringswerkzaamheden mogen uitvoeren.
Het betrof hier onder anderen de volgende asbesthoudende toepassingen, asbestpluggen (ca. 1227 stuks), leidingisolatie in de kruipruimten (ca. 220m1 )…

Lees verder »