Batteryspray sanering Utrecht

Batteryspray sanering Utrecht

Samen ruimte maken voor de toekomst

Intermilieu B.V.  is uw partner op het gebied van milieutechniek.

Intermilieu B.V is uw partner op het gebied van milieutechniek. Een gedegen aanpak van uw saneringsproject en veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Intermilieu B.V is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek, advies en sanering.  Dit zorgt voor korte doorlooptijden, strakke planningen en een kosteneffectieve werkwijze. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving saneren wij gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas en zoeken de beste oplossingen om aan de gestelde eisen te voldoen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Batteryspray

In opdracht van een dienstverlenende organisatie op gebied van vastgoedmanagement heeft Intermilieu B.V. de saneringswerkzaamheden uitgevoerd van een 50-tal asbesthoudende flenspakkingen in een tweetal bedrijfspanden te Utrecht.

Deze asbesthoudende pakkingen worden gesaneerd onder risicoklasse 1 condities conform de Batteryspray methode. Na de saneringswerkzaamheden heeft Intermilieu in eigen beheer de gesaneerde flenzen opnieuw bepakt om vervolgens het cv-systeem weer in gebruik te nemen.