Certificaten

Onze certificaten

Bij alle activiteiten en dienstverleningen die Intermilieu B.V. uitvoert, hebben wij zorg en aandacht voor onze stakeholders en voor het milieu, duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden. Ook het voldoen aan wet- en regelgeving maakt onderdeel uit van ons dagelijkse beleid. Bij het inrichten van onze processen en activiteiten staan klanttevredenheid, de veiligheid van ons personeel, proces-continuïteit, continue verbetering en het minimaliseren van onze uitstoot voorop. 

De afspraken die we maken met al onze klanten en andere stakeholders, zijn geborgd in een integraal managementsysteem. Hierin worden deze afspraken ingepland, uitgevoerd, getoetst en zo nodig bijgesteld, zodat we zeker weten dat onze dienstverlening en producten voldoen aan alle eisen. Dit wordt door onafhankelijke certificerende instanties periodiek getoetst op normen en wet- en regelgeving. Naast deze certificaten is Intermilieu B.V. ook in het bezit van specifieke proces- en productcertificeringen.