Samen ruimte maken voor de toekomst

Wij creëren ruimte voor nieuwe plannen.
Nieuwe ruimte die nodig is om te leven.

Intermilieu B.V.

Intermilieu B.V. is gespecialiseerd op het gebied van milieutechniek en amoveertechniek. Tijdens de uitvoering van al onze werkzaamheden en dienstverleningen dragen we zorg en aandacht voor het milieu, duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Tijdens onze dagelijkse werkzaamheden moet er rekening gehouden worden met de huidige wet- en regelgeving. Bij het inrichten van onze werkzaamheden en processen denken we aan klanttevredenheid, de veiligheid van ons personeel, proces continuïteit, continu verbeteren en het minimaliseren van uitstoot.

Intermilieu heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een totaaloplosser. Gaat het om amoveren, asbestsanering of de afbraak van installaties of gebouwen? U mag van ons een veilige, zorgvuldige en duurzame werkwijze verwachten.

Milieutechniek

samen ruimte maken voor de toekomst

Amoveertechiek

samen ruimte maken voor de toekomst

Milieutechniek

Intermilieu B.V. is uw partner op het gebied van onderzoek, advies en sanering. Veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas saneren wij conform de huidige wet- en regelgeving. Intermilieu staat voor een gedegen aanpak van uw (bodem)saneringsprojecten.

Intermilieu B.V. kan het onderzoekstraject met betrouwbare analysemethoden uitvoeren. Ter voorbereiding op (onderhouds)werkzaamheden stellen wij vast of asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas aanwezig zijn. Door middel van een monstername kunnen we een laboratoriumanalyse in werking stellen. Als de aanwezigheid wordt vastgesteld, werken wij met inbreng van onze specialisten,  waaronder een Hogere Veiligheidskundige (HVK), een adviesplan uit. Vervolgens kunnen wij de (sanerings)uitvoering voor onze rekening nemen. Dit doen wij onder de juiste veiligheidscondities om verspreiding en blootstelling van werknemers en omgeving te voorkomen.

Intermilieu staat voor

DUURZAAMHEID

VEILIGHEID & GEZONDHEID

KWALITEIT

Amoveertechniek

Intermilieu B.V. is gespecialiseerd op het gebied van vakkundig slopen van gebouwen, objecten en installaties en het slopen, demonteren en afvoeren van voormalige inrichtingen van gebouwen en (technische) installaties. Sinds de oprichting van Intermilieu zijn veilig werken, circulariteit en het milieu de belangrijkste drijfveren van onze bedrijfsvoering.

Wij helpen u graag bij het hele proces, van voorbereiding tot oplevering. Met onze jarenlange ervaring zijn wij een betrouwbare partner op het gebied van sloop-, amoveer- en saneringsprojecten met extra aandacht voor het veilig werken, circulariteit en het milieu.

Circulariteit

Intermilieu B.V.  gelooft in de rol van duurzaamheid en circulariteit binnen het creëren van nieuwe en veilige ruimte voor een toekomstbestendige wereld. Een wereld die je met trots kan doorgeven. Bij het creëren van deze wereld komen wij veel materialen tegen die, volgens ons, een tweede leven verdienen.

Onze sectoren

Woningcorporaties

Wij zijn een ervaren partner voor woningcorporaties op het gebied van circulair slopen en saneren.

Industrie

Intermilieu B.V. zet haar expertise in om een verbinding te leggen
tussen bouw- en
sloopwerkzaamheden in de industriesector.

Overheid

Voor de overheid biedt Intermilieu B.V. een totaalpakket aan expertise om diverse sloopprojecten te faciliteren waarbij we focussen op veiligheid, kwaliteit en het milieu.

Projectontwikkeling

Vanuit een circulair gedachtegoed treedt Intermilieu B.V. op het gebied van diverse sloopwerken op als sparringpartner van projectontwikkelaars en aannemers.

Energietransport

Intermilieu B.V. biedt het deskundige advies en vakmanschap om ruimte te maken voor de energietransitie

Projecten

Hoogspanning Diemen 150KV

Intermilieu B.V. is veelvuldig actief op hoogspanningsterreinen. Zo ook op het 150kv station in Diemen. Wij hebben hier ondersteuning geboden bij het slopen, afvoeren en recyclen van diverse hoogspanningscomponenten…

Lees verder »

Verzorgingshuis Enschede

Na gunning van de opdracht en overleg met opdrachtgever WAM&VanDuren heeft Intermilieu uitgebreid plan van aanpak opgesteld. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in een bewoond verzorgingshuis. Voor deze uitdagende renovatiesloop moest het overlast tot een minimum…

Lees verder »

Condensatorbank Diemen 380KV

Intermilieu B.V. heeft op het 380KV station in Diemen een condensatorbank verwijderd. Een uniek en deskundig project, aangezien bijna alle componenten gevuld waren met olie. Zorgvuldig werken is hierbij een must. Alle componenten zijn middels…

Lees verder »

Een greep uit onze opdrachtgevers