Milieutechniek

Milieutechniek

Intermilieu B.V is uw partner op het gebied van milieutechniek. Een gedegen aanpak van uw saneringsproject en veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Intermilieu B.V is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek, advies en sanering.  Dit zorgt voor korte doorlooptijden, strakke planningen en een kosteneffectieve werkwijze. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving saneren wij gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas en zoeken de beste oplossingen om aan de gestelde eisen te voldoen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Onze sectoren

Woningcorporaties

Wij zijn een ervaren partner voor woningcorporaties op het gebied van circulair slopen en saneren.

Industrie

Intermilieu B.V. zet haar expertise in om een verbinding te leggen
tussen bouw- en
sloopwerkzaamheden in de industriesector.

Overheid

Voor de overheid biedt Intermilieu B.V. een totaalpakket aan expertise om diverse sloopprojecten te faciliteren waarbij we focussen op veiligheid, kwaliteit en het milieu.

Projectontwikkeling

Gaat u verbouwen of opruimen?
Huur een Intermilieu.  Gaat u verbouwen of opruimen?
Huur een Intermilieu.

Energietransport

Intermilieu B.V. biedt het deskundige advies en vakmanschap om ruimte te maken voor de energietransitie.

Sanering

Intermilieu B.V.  kan het onderzoekstraject met betrouwbare analysemethoden uitvoeren. Ter voorbereiding op (onderhouds)werkzaamheden stellen wij vast of asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas aanwezig zijn. Door middel van een monstername kunnen we een laboratoriumanalyse in werking stellen. Als de aanwezigheid wordt vastgesteld, werken wij met inbreng van onze specialisten,  waaronder een Hogere Veiligheidskundige (HVK), een adviesplan uit. Vervolgens kunnen wij de (sanerings)uitvoering voor onze rekening nemen. Dit doen wij onder de juiste veiligheidscondities om verspreiding en blootstelling van werknemers en omgeving te voorkomen.

Wilt u weten wat Intermilieu B.V. voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor advies over uw saneringsprojecten.

Projecten

Batteryspray sanering Utrecht

In opdracht van een dienstverlenende organisatie op gebied van vastgoedmanagement heeft Intermilieu B.V. de saneringswerkzaamheden uitgevoerd van een 50-tal asbesthoudende flenspakkingen in een tweetal bedrijfspanden te Utrecht….

Lees verder »

Middenspanningsinstallatie Born

In opdracht van een Netbeheerder heeft Intermilieu B.V. succesvol het saneren en amoveren van een middenspanningsinstallatie opgeleverd.
In de installatie was asbesthoudend koord verwerkt tussen de stalen deksels. Tevens hebben wij na de saneringswerkzaamheden…

Lees verder »