Milieutechniek

Milieutechniek

Intermilieu B.V is uw partner op het gebied van milieutechniek. Een gedegen aanpak van uw saneringsproject en veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Intermilieu B.V is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek, advies en sanering.  Dit zorgt voor korte doorlooptijden, strakke planningen en een kosteneffectieve werkwijze. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving saneren wij gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas en zoeken de beste oplossingen om aan de gestelde eisen te voldoen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Onze sectoren

Woningcorporaties

Wij zijn een ervaren partner voor woningcorporaties op het gebied van circulair slopen en saneren.

Industrie

Intermilieu B.V. zet haar expertise in om een verbinding te leggen
tussen bouw- en
sloopwerkzaamheden in de industriesector.

Overheid

Voor de overheid biedt Intermilieu B.V. een totaalpakket aan expertise om diverse sloopprojecten te faciliteren waarbij we focussen op veiligheid, kwaliteit en het milieu.

Projectontwikkeling

Gaat u verbouwen of opruimen?
Huur een Intermilieu.  Gaat u verbouwen of opruimen?
Huur een Intermilieu.

Energietransport

Intermilieu B.V. biedt het deskundige inzicht en vakmanschap om ruimte te maken voor de toekomst van bedrijven
binnen de agrarische sector.

Sanering

Intermilieu B.V.  kan het onderzoekstraject met betrouwbare analysemethoden uitvoeren. Ter voorbereiding op (onderhouds)werkzaamheden stellen wij vast of asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas aanwezig zijn. Door middel van een monstername kunnen we een laboratoriumanalyse in werking stellen. Als de aanwezigheid wordt vastgesteld, werken wij met inbreng van onze specialisten,  waaronder een Hogere Veiligheidskundige (HVK), een adviesplan uit. Vervolgens kunnen wij de (sanerings)uitvoering voor onze rekening nemen. Dit doen wij onder de juiste veiligheidscondities om verspreiding en blootstelling van werknemers en omgeving te voorkomen.

Wilt u weten wat Intermilieu B.V. voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor advies over uw saneringsprojecten.

Projecten

Verzorgingshuis Enschede

Verzorgingshuis Enschede Verzorgingshuis Enschede samen ruimte maken voor de toekomst Intermilieu B.V.  is uw partner op het gebied van amoveertechniek. Intermilieu B.V. staat voor een

Lees verder »