Vermogenstransformatoren en secundaire installaties

Vermogenstransformatoren en secundaire installaties

Samen ruimte maken voor de toekomst

Intermilieu B.V.  is uw partner op het gebied van milieutechniek.

Intermilieu B.V is uw partner op het gebied van milieutechniek. Een gedegen aanpak van uw saneringsproject en veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Intermilieu B.V is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek, advies en sanering.  Dit zorgt voor korte doorlooptijden, strakke planningen en een kosteneffectieve werkwijze. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving saneren wij gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas en zoeken de beste oplossingen om aan de gestelde eisen te voldoen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Asbestsanering

Voor onze vaste partner, een marktleider op het gebied van ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van vermogenstransformatoren en secundaire installaties saneert Intermilieu B.V. diverse asbesthoudende toepassingen op diverse locaties ten behoeve van onderhouds-en reparatiewerkzaamheden.