Ketelhuis Almere

Ketelhuis Almere

Samen ruimte maken voor de toekomst

Intermilieu B.V.  is uw partner op het gebied van milieutechniek.

Intermilieu B.V is uw partner op het gebied van milieutechniek. Een gedegen aanpak van uw saneringsproject en veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Intermilieu B.V is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek, advies en sanering.  Dit zorgt voor korte doorlooptijden, strakke planningen en een kosteneffectieve werkwijze. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving saneren wij gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas en zoeken de beste oplossingen om aan de gestelde eisen te voldoen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Ketelhuis

Bij een ketelhuis in Almere heeft Intermilieu B.V. een gecombineerd project uitgevoerd. De afdelingen milieutechniek en amoveertechniek hebben samen aan dit project gewerkt. Eerst moesten de pakkingen van de huidige Cv-ketels en diverse leidingen worden verwijderd voordat de amoveerwerkzaamheden uitgevoerd konden worden.