De Hooge Riet Ermelo

De Hooge Riet Ermelo

Samen ruimte maken voor de toekomst

Intermilieu B.V.  is uw partner op het gebied van milieutechniek.

Intermilieu B.V is uw partner op het gebied van milieutechniek. Een gedegen aanpak van uw saneringsproject en veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Intermilieu B.V is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek, advies en sanering.  Dit zorgt voor korte doorlooptijden, strakke planningen en een kosteneffectieve werkwijze. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving saneren wij gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas en zoeken de beste oplossingen om aan de gestelde eisen te voldoen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

De Hooge Riet Ermelo

Voor de realisatie van de nieuwe toekomst van De Hooge Riet in Ermelo heeft Intermilieu B.V. de asbestsaneringswerkzaamheden mogen uitvoeren.

Het betrof hier onder anderen de volgende asbesthoudende toepassingen, asbestpluggen (ca. 1227 stuks), leidingisolatie in de kruipruimten (ca. 220m1 ) en diverse asbesthoudende vloerzeilen op de begane grond, 1e verdieping en de 2e verdieping van het pand De Hooge Riet.