Chroom-6 sanering Assen

Chroom-6 sanering Assen

Samen ruimte maken voor de toekomst

Intermilieu B.V.  is uw partner op het gebied van milieutechniek.

Intermilieu B.V is uw partner op het gebied van milieutechniek. Een gedegen aanpak van uw saneringsproject en veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Intermilieu B.V is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek, advies en sanering.  Dit zorgt voor korte doorlooptijden, strakke planningen en een kosteneffectieve werkwijze. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving saneren wij gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom-6, PCB houdende oliën en SF6 gas en zoeken de beste oplossingen om aan de gestelde eisen te voldoen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Chroom-6 sanering

In opdracht van een Netbeheerder heeft Intermilieu B.V. succesvol het saneren en amoveren van diverse componenten op een transformatorstation in Assen opgeleverd.

De componenten waren geconserveerd met een chroom-6 houdende coating. Tevens hebben wij na de saneringswerkzaamheden de diverse componenten gedemonteerd en afgevoerd.

Alle vrijkomende metalen zijn gescheiden zodat deze uiteindelijk opnieuw ingezet kunnen worden als nieuwe producten.