Vermogenstransformatoren en secundaire installaties

Voor onze vaste partner, een marktleider op het gebied van ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van vermogenstransformatoren en secundaire installaties saneert Intermilieu B.V. diverse asbesthoudende toepassingen op diverse locaties ten behoeve…

Chroom-6 sanering Assen

In opdracht van een Netbeheerder heeft Intermilieu B.V. succesvol het saneren en amoveren van diverse componenten op een transformatorstation in Assen opgeleverd.
De componenten waren geconserveerd met een chroom-6 houdende coating. Tevens hebben wij na de…

Ketelhuis Almere

Bij een ketelhuis in Almere heeft Intermilieu B.V. een gecombineerd project uitgevoerd. De afdelingen milieutechniek en amoveertechniek hebben samen aan dit project gewerkt. Eerst moesten de pakkingen van de huidige Cv-ketels en diverse leidingen worden verwijderd voordat de…

Batteryspray sanering Utrecht

In opdracht van een dienstverlenende organisatie op gebied van vastgoedmanagement heeft Intermilieu B.V. de saneringswerkzaamheden uitgevoerd van een 50-tal asbesthoudende flenspakkingen in een tweetal bedrijfspanden te Utrecht….

Middenspanningsinstallatie Born

In opdracht van een Netbeheerder heeft Intermilieu B.V. succesvol het saneren en amoveren van een middenspanningsinstallatie opgeleverd.
In de installatie was asbesthoudend koord verwerkt tussen de stalen deksels. Tevens hebben wij na de saneringswerkzaamheden…

De Hooge Riet Ermelo

Voor de realisatie van de nieuwe toekomst van De Hooge Riet in Ermelo heeft Intermilieu B.V. de asbestsaneringswerkzaamheden mogen uitvoeren.
Het betrof hier onder anderen de volgende asbesthoudende toepassingen, asbestpluggen (ca. 1227 stuks), leidingisolatie in de kruipruimten (ca. 220m1 )…