Transformator Tytsjerk

Tijdens het transport van een nieuwe transformator is het fout gegaan. De weg onder het transport is weg gezakt en de transformator is op zijn zijkant in een sloot beland. De sloot ligt naast een weiland met veen grond. Het uithijsen van de transformator was geen optie…

Middenspanning Born

Intermilieu B.V. heeft in Born op het middenspanningsstation een totaalklus uitgevoerd. Op dit terrein staat een middenspanningsinstallatie met gebouw dat door de energietransitie vervangen moest worden.
We zijn begonnen…

Hoogspanning Diemen 150KV

Intermilieu B.V. is veelvuldig actief op hoogspanningsterreinen. Zo ook op het 150kv station in Diemen. Wij hebben hier ondersteuning geboden bij het slopen, afvoeren en recyclen van diverse hoogspanningscomponenten…

Verzorgingshuis Enschede

Na gunning van de opdracht en overleg met opdrachtgever WAM&VanDuren heeft Intermilieu uitgebreid plan van aanpak opgesteld. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in een bewoond verzorgingshuis. Voor deze uitdagende renovatiesloop moest het overlast tot een minimum…

Ledvloer Stroe

Op het defensie terrein van Stroe heeft de controle afdeling een nieuwe ledvloer nodig. Deze vloer wordt gebruikt om tenten te inspecteren op gaten en defecten. Om het werk ergonomisch uit te kunnen voeren moest de ledvloer verdiept aangelegd worden. Intermilieu heeft de…

Condensatorbank Diemen 380KV

Intermilieu B.V. heeft op het 380KV station in Diemen een condensatorbank verwijderd. Een uniek en deskundig project, aangezien bijna alle componenten gevuld waren met olie. Zorgvuldig werken is hierbij een must. Alle componenten zijn middels…