PCB sanering

Professioneel saneren van PCB

Bent u op zoek naar een specialist op het gebied van de sanering van PCB? Dan raden wij u aan om hier contact over op te nemen met Intermilieu. Ons bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van milieutechniek en kan u helpen PCB te saneren. Saneren van PCB is nodig indien er aan een bouwobject waar PCB in is verwerkt werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. U kunt dan denken aan een renovatie, maar ook aan het slopen van het gebouw of ander object. Saneren van PCB is een van de specialiteiten van Intermilieu. Wij zorgen voor een gedragen aanpak van het saneringsproject waar u ons voor inschakelt. 

Onze sectoren

Woningcorporaties

Wij zijn een ervaren partner voor woningcorporaties op het gebied van circulair slopen en saneren.

Industrie

Intermilieu B.V. zet haar expertise in om een verbinding te leggen
tussen bouw- en
sloopwerkzaamheden in de industriesector.

Overheid

Voor de overheid biedt Intermilieu B.V. een totaalpakket aan expertise om diverse sloopprojecten te faciliteren waarbij we focussen op veiligheid, kwaliteit en het milieu.

Projectontwikkeling

Gaat u verbouwen of opruimen?
Huur een Intermilieu.  Gaat u verbouwen of opruimen?
Huur een Intermilieu.

Energietransport

Intermilieu B.V. biedt het deskundige inzicht en vakmanschap om ruimte te maken voor de toekomst van bedrijven
binnen de agrarische sector.

Waarom moet PCB gesaneerd worden?

PCB is een stof die veel is gebruikt bij bouwprojecten door het hele land. Men was er toen nog niet van op de hoogte dat PCB een stof is die gezondheidsrisico’s met zich meeneemt. PCB’s mogen dan ook niet meer worden gebruikt bij bouwwerkzaamheden, maar er zijn door heel Nederland vele gebouwen en objecten te vinden waar dit nog wel in is verwerkt. Als hier dan werkzaamheden aan worden uitgevoerd, kan dit tot gevolg hebben dat de PCB vrijkomt. Het resultaat hiervan is dat de mensen die de werkzaamheden uitvoeren, maar ook mensen die hier in de buurt wonen, problemen met de gezondheid kunnen krijgen. Wij zorgen er met het saneren van PCB voor dat deze problemen niet voorkomen.

Meer weten over PCB saneren?

Indien u meer wilt weten over PCB saneren en wat dit precies inhoudt, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. We beantwoorden graag al uw vragen, maar u kunt ook een afspraak met ons maken. Wij komen dan bij u langs om een inschatting te maken van welke werkzaamheden er precies moeten worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan stellen wij een plan op om de PCB sanering mogelijk te maken. Intermilieu is gespecialiseerd op het gebied van milieutechniek op een duurzame manier en is ook in te schakelen voor bijvoorbeeld saneren van asbest en bodemsanering.

Een greep uit onze opdrachtgevers