IMG_20200428_132906_edited.jpg
 

Chroom-6 sanering

Intermilieu helpt u graag bij uw chroom-6 sanering

Intermilieu is gespecialiseerd in het saneren van chroom-6 uit bouwwerken en/of objecten.

Intermilieu saneert door het gehele land. Met drie vestigingen verspreid over Nederland zijn we altijd dichtbij.

U vind ons in Beilen, Doetinchem en Oldebroek.

Achtergrondinformatie over chroom-6
Er bestaan meerdere vormen van chroom. Van die vormen wordt chroom-6 als het meest schadelijk voor de gezondheid beschouwd. Chroom-6 komt net als chroom-3 in natuurlijke mineralen voor, maar wordt vanwege de nuttige eigenschappen ook industrieel geproduceerd. Chroom-6 kan niet los voorkomen, maar bindt zich altijd aan een andere stof. Het komt dus alleen voor in de vorm van een ‘chroom-6-verbinding’.

Er bestaan diverse chroom-6-verbindingen met eigen, specifieke eigenschappen waaronder kleur en oplosbaarheid. Chroom-6-verbindingen zijn als kleurstof toegevoegd aan verven en, omdat zij goed corrosie werend zijn, ook aan primers.

Hoe kan chroom-6 in het lichaam terechtkomen?
Bij het werken aan chroom-6-houdende coatings/verven kan dit als stof of damp vrijkomen.

De chroom-6-verbindingen kunnen op drie manieren in het lichaam terechtkomen: door inslikken (maag), door inademen (longen) of via de huid. Gezien de aard van de blootstelling bij onderhoudswerkzaamheden

(vrijkomen van stof of damp) is de blootstelling door inademing het meest relevant. Opname in het lichaam van chroom-6 uit coatings via de huid vindt niet of nauwelijks plaats. Huidblootstelling kan alleen lokale effecten van

de huid veroorzaken in de vorm van allergische klachten. Dit risico bestaat voornamelijk bij natte bewerkingen. Doordat stof aan de handen kan blijven kleven, kan chroom-6 bij hand-mondcontact ook in de maag terechtkomen.
Ook blootstelling via hand-mond-contact moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Chroom-6 wordt na opname in het lichaam omgezet in het minder schadelijke chroom-3. Gebeurt deze omzetting in een cel, dan kan daardoor cel beschadiging ontstaan en daardoor gezondheidsschade.

Voorkomen van blootstelling
Bij voorkeur dienen “emissiearme” technieken te worden toegepast. Medewerkers kunnen tijdens de werkzaamheden aan chroom-6-houdende coatings worden blootgesteld omdat stof of damp vrijkomt (directe blootstelling). Daarnaast vindt ook indirecte blootstelling plaats doordat medewerkers in de buurt staan van

iemand die door werkzaamheden stof of damp produceert. Stof uit de werkzaamheden daalt neer in de omgeving, dwarrelt weer op en kan zo ook voor blootstelling zorgen. Ook kunnen medewerkers, doordat zij stof aan hun

kleding hebben en met zich meedragen, zichzelf, collega’s of derden later alsnog blootstellen. Dit noemen we secundaire blootstelling. Good housekeeping is belangrijk om secundaire blootstelling te voorkomen.

 

Brongerichte maatregelen zijn het meest effectief in het terugdringen van de blootstelling. Het voorkomen van het vrijkomen van stof bij de bron zorgt ervoor dat andere maatregelen minder ingrijpend hoeven te zijn. Technische, organisatorische maatregelen of de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademhalingsbescherming

of handschoenen kunnen directe blootstelling voorkomen. Indirecte blootstelling kan worden voorkomen door zonering, het aanbrengen van  stofafscherming, effectieve schoonmaakprocedures en strikte hygiëne- en kledingprocedures.

Beheersregime chroom-6

Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed bedrijf en Prorail hebben een beheersregime chroom-6 opgesteld. Hier staat beschreven welke beheersmaatregelen getroffen moeten worden alvorens Chroom-6 te mogen bewerken.

Voor de diverse bewerkingen zijn maatregelmatrixen opgesteld. Intermilieu is uw perfecte partner bij de behandeling van chroom-6 houdende ondergronden omdat wij bekend zijn met de te nemen beheersmaatregelen op zowel het gebied van reinigen als verwijderen.

 

Na verwijderen ontvangt u een vrijgaverapport wat opgesteld wordt door een onafhankelijk laboratorium.

Hiermee kan gegarandeerd schoon worden opgeleverd.

Verwijderen van chroom-6

Net zoals asbest is chroom-6 niet gevaarlijk zolang de coating of de verf niet bewerkt wordt. Zodra het materiaal echter bewerkt wordt door schuren of stralen komt er fijnstof vrij wat een risico vormt voor de mens.

Wanneer wij chroom-6 houdende systemen bewerken of verwijderen dienen er uitgebreide voorzorgsmaatregelen te worden getroffen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft technische beheersmaatregelen gemaakt die door ons worden toegepast. ‘Technisch’ wil zeggen dat de voorziening, installatie of machine operationeel beschikbaar is en in de betreffende situatie toepasbaar.

In ons geval betekent dit sanering of verwijdering van chroom-6 door middel van gebruik van een gecompartimenteerde ruimtes met fijnstofafzuiging. De werknemers van Intermilieu worden beschermd door gebruik van onafhankelijke ademlucht en beschermende luchtdichte kleding. Vervolgens wordt het compartiment nauwkeurig gereinigd.

Intermilieu begeleidt u vanaf de eerste stap en neemt u graag de zorgen van uw chroom-6 sanering uit handen.

Twijfel niet en neem voor een professionele chroom-6 sanering contact met ons op.

Onze medewerkers staan u graag te woord en geven u een deskundig advies. 

 
 
bridge-1603814_960_720.jpg

Vraag een vrijblijvende offerte aan

BESPAAR TIJD, GELD EN OVERLAST

Wij starten graag een project met u

Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!