Chroom 6 saneren

Chroom 6 laten saneren door professionals

Chroom 6 is een stof die gevaarlijk is voor de gezondheid. Het is een stof die vroeger, toen deze kennis nog niet aanwezig was, veel is gebruikt bij het bouwen van onder andere bruggen, viaducten, defensiematerieel, tankers, schoolgebouwen, treinen en gemeentehuizen. Met andere woorden: dit is een stof die volop om ons heen voorkomt. Dit kan problemen opleveren, zeker als een object waar Chroom 6 is gebruikt moet worden gerenoveerd of gesloopt. U moet dit Chroom 6 laten saneren door een professioneel bedrijf. Voor het saneren van Chroom 6 neemt u contact op met Intermilieu. Wij hebben de kennis en middelen in huis om de Chroom 6 sanering professioneel uit te voeren.

Waarom moet Chroom 6 gesaneerd worden?

Chroom 6 is een stof die vroeger bij veel bouwprojecten werd gebruikt. Men wist toen nog niet dat Chroom 6 een stof is die kankerverwekkend is. Moet een bouwobject waar Chroom 6 in is gebruikt worden gesloopt, of moeten hier werkzaamheden aan worden uitgevoerd, dan kan deze stof vrijkomen, wat gevaarlijk is voor de mensen die hieraan werken, maar ook voor mensen die in de omgeving wonen. Het is dan ook belangrijk om Chroom 6 te laten saneren voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Zoals u begrijpt moet hier een professioneel bedrijf voor worden ingeschakeld, waar veel kennis van zaken aanwezig is. Intermilieu is dit bedrijf.

Aan de slag met Chroom 6 sanering

Saneren van Chroom 6 is een specialiteit van Intermilieu. Wij hebben bij vele bouwobjecten gezorgd dat Chroom 6 niet meer voor problemen kon zorgen. Ons bedrijf is daarnaast ook in te schakelen voor het amoveren van gebouwen waar Chroom 6 in is gebruikt. Wij doen dit op een milieuvriendelijke, duurzame manier. Wilt u hier meer over weten? Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen om uw vragen te stellen. U kunt ook altijd een afspraak met ons maken zodat wij bij u langs kunnen komen om de situatie in ogenschouw te nemen. Aan de hand hiervan stellen wij een plan op om het saneren van Chroom 6 mogelijk te maken.

Een greep uit onze opdrachtgevers