Asbest inventarisatie

Professionele inventarisatie van asbest

Is het bij uw bedrijf of een van de gebouwen die u beheert tijd voor een asbest inventarisatie? Schakel hier dan Intermilieu voor in. Ons bedrijf heeft jarenlange ervaring op het gebied van milieutechniek. Bij ons is de kennis in huis die nodig is om zorgvuldig met asbest om te gaan. Bij een dergelijke inventarisatie van asbest wordt gekeken waar in het gebouw asbest aanwezig is en om welke soort asbest het gaat. Wilt u meer weten over een inventarisatie van asbest? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor het stellen van uw vragen. Meteen een afspraak maken voor een asbest inventarisatie is natuurlijk ook mogelijk.

Wanneer is een inventarisatie van asbest nodig?

Het inventariseren is in een aantal verschillende gevallen nodig. Het is wettelijk verplicht dit uit te laten voeren bij bouwwerken, objecten en constructies die ouder zijn van 1 januari 1994. Na deze periode was het niet meer toegestaan asbest te gebruiken bij bouwwerkzaamheden. Deze inventarisatie moet worden gedaan bij sloop, renovatie, of onderhoud, maar ook als er bijvoorbeeld een ongeval of brand is geweest in een gebouw. Een inventarisatie van asbest maakt duidelijk of er daadwerkelijk asbest in het gebouw aanwezig is. Daarbij wordt gekeken om welke soort asbest het hier gaat, waar dit zich precies bevindt en in welke staat het verkeert. Aan de hand hiervan kan een plan worden opgesteld om asbest te verwijderen.

Meer weten over asbestverwijdering?

Neem contact met ons op als u werkzaamheden in of aan een gebouw of object uit wilt laten voeren en u het vermoeden heeft dat hier asbest is gebruikt bij de bouw. Wij hebben veel ervaring met het zorgvuldig en veilig verwijderen van asbest. We gaan graag voor u bekijken met wat voor asbest u te maken heeft en hoe dit het beste gesaneerd kan worden. Intermilieu is gespecialiseerd op het gebied van alles wat met milieutechniek te maken heeft. U kunt ons zodoende ook inschakelen als asbest niet alleen moet worden geïnventariseerd, maar ook gesaneerd, als er gevaarlijke stoffen moeten worden opgeruimd of als de bodem moet worden gesaneerd. We vertellen u hier graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Een greep uit onze opdrachtgevers