top of page
asbest_edited_edited_edited.jpg
Privacyverklaring: Kop

Privacyverklaring

Intermilieu hecht waarde aan de privacy van haar klanten en haar websitebezoekers.

Intermilieu hecht waarde aan de privacy van zijn klanten en zijn websitebezoekers.

Intermilieu geeft hen dan ook de garantie dat deze op een juiste manier verwerkt en behandeld worden en zal nooit om meer gegevens vragen dan nodig is. In deze privacyverklaring leest u alles over welke gegevens Intermilieu verzameld van zijn klanten en websitebezoekers, voor welke doeleinden die gebruikt worden,

hoe lang deze bewaard worden en hoe deze beveiligd worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intermilieu verwerkt uw persoonsgegevens omdat u als klant gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige (persoons)gegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

  • Internetbrowser en apparaat type


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intermilieu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Om u te kunnen bellen, e–mailen of WhatsAppen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Intermilieu gebruikt uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld voor het afstemmen van een een offerteaanvraag.

2. Behandelen van uw vraag of bestelling ingestuurd via ons online contactformulier

Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Hierbij vragen we om een aantal contactgegevens zodat we weten hoe we u kunnen bereiken om een reactie te geven op uw vraag of opmerking.

Geautomatiseerde besluitvorming

Intermilieu neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Intermilieu) tussen zit. Intermilieu gebruikt geen aanvullende computerprogramma’s.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Intermilieu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mocht u op gegeven moment niet langer gebruikmaken van onze diensten bewaren wij de gegevens 6 maanden waarna we de gegevens zullen verwijderen. Op uw verzoek kunnen we gegevens ook eerder verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Intermilieu verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Op dit moment maakt Intermilieu alleen gebruik van Google Analytics als externe partij.

Om de privacy van u als bezoeker te waarborgen hebben wij de volgende stappen ondernomen om Google Analytics privacy vriendelijk in te stellen:


1. Een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google

Omdat wij met Google afspraken moeten maken voor de verwerking van persoonsgegevens op onze website.

2. Uw IP-adres anonimiseren

Binnen ons Google Analytics account hebben wij ingesteld dat de laatste vier cijfers van uw IP-adres worden verwijderd, zodat u er zeker van bent dat uw gegevens niet achterhaald kunnen worden aan de hand van het IP-adres en dat deze ook niet bekend is bij Google.


3. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google

In onze instellingen hebben wij expliciet aangegeven dat wij het niet toestaan dat de gegevens van onze websitebezoekers worden gebruikt voor de eigen diensten van Google of voor advertentiedoeleinden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Intermilieu.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar info@intermilieu.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intermilieu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.


Slotopmerkingen
Wij zullen onze privacyverklaring aanpassen wanneer dit nodig blijkt. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 februari 2021

Privacyverklaring: Over mij
bottom of page