Microscoop
 

          Asbestinventarisatie

intermilieu helpt u graag bij de aanvraag van een asbestinventarisatie

Intermilieu helpt u graag met het uitvoeren van een asbestinventarisatie in bouwwerken en/of objecten.

 

Sinds juli 1993 is het gebruik en het op voorraad hebben van asbest in Nederland verboden. Bij gebouwen van vóór 1994 is het door de asbestwetgeving verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren, voordat er gesloopt of gerenoveerd mag worden. Deze asbestinventarisatie wordt uitgevoerd op basis van het Asbestverwijderingsbesluit.

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf.

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.

 

Risicobeoordeling

Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. Tijdens de inventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen noodzakelijk is of niet - of dat nader onderzoek nodig is.

Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage. Hiervoor moeten alle ruimten onderzocht zijn.

Dit onder voorbehoud van de locaties in het gebouw waarvoor destructief onderzoek nodig is.

Daarnaast worden met de inventarisatie van een bestaande situatie ook de eventuele gezondheidsrisico's voor

zowel de bestaande situatie als bij sanering vastgesteld.

 

Drie soorten inventarisaties

Er zijn drie soorten asbestinventarisaties:

  • Een volledige deskresearch, visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek) in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen,

  • beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en de rapportage (Type A)

  • Aanvullend destructief onderzoek (Type B). Dit onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Hiermee worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen op het moment dat sprake is van sloop of strippen onderzocht. Hierbij gaat het vooral om toepassingen in fundering of constructie van een gebouw.

  • Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Deze asbestinventarisatie is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A. De uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 (Type-G)

 

Sloopmelding

Voor de sloop van een gebouw, het verwijderen van asbesthoudend materiaal tijdens een verbouwing of renovatie is een sloopmelding nodig. Bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest moet ook altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. Deze verplichting volgt uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Intermilieu begeleidt u vanaf de eerste stap en neemt u graag de zorgen van uw asbestinventarisatie uit handen.

Twijfel niet en neem voor een professionele asbestinventarisatie contact met ons op.

Onze medewerkers staan u graag te woord en geven u een deskundig advies. 

 
Microscoop

Vraag een vrijblijvende offerte aan

BESPAAR TIJD, GELD EN OVERLAST

Wij starten graag een project met u

Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!